CV

Gunn Harbitz www.gunnharbitz.com
Media : Skulptur/ stedspsifikke prosjekter /kunst i natur Medlemskap : NBF/ ØBK/ NBK
Utdanning :
1996 Johansen Monumenthuggeri: Innføring i steinfaget
1985 Ped.sem. UiT
1983 Akademia Sztuk Pieknych, Warszawa, Polen
1977- 82 Vestlandets Kunstakademi
Separat utstillinger :
2022 Galleri Dropsfabrikken, Trondheim
2018 Den Gamle Spisesal - Artillerigården, og tilhørende gårdsrom, Gamle
Fredrikstad, Harbitz skulptur og Fredrikstad kommunes samling av Bendik Riis.
Kurator: Camilla Wexels Riser. Utstilling Harbitz er støttet av BKH
2014 Galleri Adde Zetterquist, Saltdalen “To”
2013 13 Contemporary, Fredrikstad “Olivin”
2005 Hvaler Kunstforening
2004 Kunstnerforbundet, Oslo
2003 og 2002 Galleri III, Oslo
2002 Bodø Kunstforening
2001 Østfold Kunstnersenter, Nordnorsk Kunstnersenter
2000 og 1991 Tromsø Kunstforening
1986 Galleri Hegdehaugsveien, Oslo
Kunst i offentlig rom :
2019-21 Alta Omsorgsenter
2018-20 “Karet”, LABO, Toten, innkjøp etter konkurranse. Kunstkonsulent: K Sæterdal
2017-20 “Gentle touch”, Duken, Magerøya, Finnmark i samarbeid med Sigfrid Hernes
Prosjektstøtte fra NNKS og NKR : Miljø og klimakrise, kunst og kultur
2014-15 Svingen Bufelleskap, Åmot Vinje. Kunstkonsulent: Jorunn Steffensen
2014 Aust Lofoten videregående skole, Svolvær
Kunstkonsulenter: Grete Marstein og Trygve Luktvasslimo
2013-14 Nytt Østfold Sykehus, “Omformasjon” m/ Sissel Berntsen
Kunstkonsulent: Arne Revheim. Åpen konkurranse
2013-14 Galleri Adde Zetterquist, Saltdalen “Parallel” Kunstkonsulent: Bjørg H. Jackelln
2012: Nordstrand skole, Oslo: “To” Innkjøp v/NBF
2009 “Flyt» Vinkelplassen, Oslo. Kunstkonsulent: Aaste G Sakya v/ Landskapsfabrikken
Konkurranse: parallelt oppdrag
2009 “Gul lophelia” Stenkunst Hvaler Kunstkonsulent: Eva Lange: Parallelt oppdrag
2006 Inngang sykehuskapell, St. Olavs Hospital, Trondheim
Kunstkonsulenter: Grethe Fredriksen og Kristin Ytreberg.
2006 Nang som, nang chieu, elvepark, Danang, Vietnam. Støttet av UD
2006 Nevrologisk senter, St. Olavs Hospital, Trondheim
Kunstkonsulenter: Grethe Fredriksen og Kristin Ytreberg
2006 Studio Jenssen & blueyonder, London. Innkjøp
2006 “Kubein” Melsom skole, Stokke. Kunstkonsulent: Anne Britt Aarseth
2005 Ventehall ved inngang og Kvinne-barn senteret, St. Olavs-
hospital, Trondheim. Kunstkonsulenter: Grethe Fredriksen og Kristin Ytreberg
2005 Boganes Sykehjem, Stavanger. Kunstkonsulent: Stavanger kommune.
2002 Hotel Zefyr, Bodø. Kunstkonsulent: Ingunn Milly Hansen.
2002 Moen skole, Askim. Kunstkonsulent: Bente Støa
2002 “To like”, Lofthusmonumentet Lillesand
Kunstkonsulenter: G Torvund og K W Goksøyr. Åpen konkurranse
2001 “Toftesgate 20” Oslo
Kunstkonsulent: Snøhetta
2000 VN Memorial Parc, Pusan, Sør Korea
1997 “Moreneryggen” Storelva skole, Kvaløya. Kunstkonsulent: Svein Arild Berntsen
1997 “In situ”, The path of art, Kankanpää, Finland
1996 “Portal” Kunst i natur, Kilpisjärvi, Finland
1994 Hurtigruta «Kong Harald» Kunstkonsulent: Morten Svendsen. Parallelt oppdrag
1994 «Ildvarde» Polaria, Tromsø
1995 “Solur”Ventilasjonstårn, Breivikatunnelen, Tromsø m/ arkitekt P.Bakke
1993 “Alger, sneller, calamitter” Rasteplass, Steigen
Lukket konkurranse. Kunstkonsulenter: Sigrid Szetu og Harald Oredam
1990 “Portal” Minnesmerke over fiskere, Myre
Lukket konkurranse. Kunstkonsulent: Bent Aune
1987 “Klippfisk” Barnehage, Ugod, Ungarn
1987 “Årer”, Rørvik. Kunstkonsulent: Espen Gangvik
1984 “Håndsøyle” Tromsø Kulturhus
1984 “Alberte og bølgen” Cora Sandel Minnesmerke, v/ Tromsø bibliotek
Lukket konkurranse. Kunstkonsulent: Birthe Marie Løveid
Innkjøp :
2020 Nedre Tømte Barnehage
2019 Fredrikstad kommune
2013 Rommensletta skulpturpark
2004 “Situsva” Elveprosjekt, Drammen kommune
2002 “Ledestein” De Samiske Samlinger v/ Norsk Kulturråd
2000 Oljemuséet i Stavanger v/Totalfinelf
1998 Bramming kommune, Danmark
1986 Norsk Kulturråd
1984 Troms fylke
2007 “Partikkel” Breivika skole, Tromsø. Kunstkonsulent: Marie Fangel
1995 “Nordlysfestivalen”, Tromsø
1994 Internasjonalt Tresymposium, Finland
1983 / 1993 “Nordnorsk tredimensjonal kunst: Myk”, SKINN`s vandreutstillinger
1989 “Skulptur ute”, Kontraskjæret, NBF-regi, Oslo
1989 “Fra idé til ferdig arbeid” Nordnorsk Kunstnersenter
1989 “Støy og skjerm” 5 vinnerutkast Bodø Lufthavn, RAM
Galleri, Oslo
1986 Internasjoalt Tresymposium, Ungarn
1986 Internasjonalt bronsesymposium Ungarn og utstilling Galleri Nyureghaza
1985 “Soldans” De Samiske Samlinger, Karasjok
1983-84 “4 kvinner” Skien - Bergen -Tromsø Kunstforeninger
Års-og landsdelsutstillinger : 1982 / 1986 / 1987 / 1997 Høstutstillingen.
1982 Vestlandsutstillingen 1983 /1984 / 1985 /1987 / 1989 Den Nordnorske Kunstutstlling
Andre verv og oppdrag :
2017-19 NBF Nominasjonsutvalg
2017 Juryleder Den Nordnorske Kunstutstilling
2015-17 Styre NBF
2003-05 Norsk Kulturråds innkjøpskomité
2004-07 Kunstnersik råd, ØBK
2004-06 Styre NBF
2003-2005 Norsk Kulturåds innkjøpskomité
2002-06 Styre Østlandsutstillingen
2002 / 03 Sensor Høgskolen i Oslo (HIO), avd. Estetiske fag
2000 / 2004 Undervisning HIO, Estetiske fag, 2 måneders kurs
2000-02 Styre ØBK / ØKS
1998-99 Undervisning NLH, inst. for landskapsplanlegging, 20% vikariat
1999 Sensor NLH
1998-99 “Havmannsplassen” e. forprosjektet “Moloirana” m/ landskapsa. E.Husaas Mo i Rana
1996 Forprosjekt, “steinbrudd Hellåga” v/ Statens Vegvesen Nordland
1995 Forprosjekt Rådhusparken, Lillesand m/ landskapsarkitekt E.Husaas /Landskapsfabrikken
1994-96 Prosjektleder og undervisning: Kunstskole for barn, Målselv
1998-99 NBK Stipendkomité
1997 Nordnorsk Kunstmuseum innkjøpskomité
1992-94 Styre NNKS
1990 Nominasjonskom. NBK
1989-90 Undervisning Kunstskole for barn, Notodden
1988-90 Juryleder NNBK
1985-86 Styre NNBK
1985 Innkjøpskom. Troms fylkekommune
Konsulent oppdrag :
2016-18 Skjønhaug skole, Trøgstad.
2014: Kurator for Udden skulptur med Åsa Herregård og Claus Ørntoft
2011 Forprosjekt “Rast i kunst” Sørreisa,Tranøy, Dyrøy, Bardu
2011 Askim vgs. idrettshall
2010-12 Kvinnherad kulturskulesenter
2010-11 Drammen vgs m/ Hans Martin Øien
2009-11 Gauldal skole-og kultursenter m/ Ellen Reksterberg
2005 Sussebakke barnehage, Eidsberg.
2004 Ekstern jurymedlem: Arne Rettedals Minne, Stavanger
2000 Ekstern jurymedlem: Overhalla kommune
1994 Brigaden i Nord-Norge.
1994 Badufosstun
1993-94 Fylkeshuset, Troms fylkekommune m/ Grethe Fredriksen
1985 Troms militærsykehus.
Publikasjoner i utvalg :
2019 Utstillingskatalog Den Gamle Spisesalen, Bendik Riis samling og Gunn Harbitz
2015 De 5 nye kunstprosjektene for sykehuset Østfold, Kalnes, tekst: Arve Rød
2015 Katalog Skulpturutstilling Os sentrum
2014 Månedsbulletin NNKS og SeKunstmagasin
2011 Kulturtidningen Zenit «Skulpturspark»
2011 Katalog KKV: «Skulpturspark»
2011 Katalog Åarjäng kommune, Sveige: «6 km. skulptur»
2010 ArkitekturN og Aftenposten: «Flyt - vinkelplassen»
2009 Kunst (Kunstforeningenes magasin): «Stenkunst Hvaler» tekst: Ellen Pollestad
2009 Kunstforum «Vov, en hundeutstilling»
2006 “Visuelle vitaminer» Helsebygg Midt-Norge
1995-2007 Div. vegdirektorate”: Rasteplass, Steigen»
2007 Byggekunst
2004 Sten
2002 NRK reportage dagsrevyen
2003 “Granit, stenhoggernes historie i grenselandet”
2003 Hovedfagsoppgave Errol Fyrileiv «Samspill mellom sted og skulptur»
2001 Totalfinaelf,
2001 Hovedoppgave Anne fyhn «Pedagogisk matematikk»
1997 Det fynske bibliotek, illustrert årbok med Rasteplass, Steigen
1996 Vi ser på kunst
1995 Illustrasjon til «Mellom sagn og virkelighet» v/ Marit Johnsen